Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贝壳
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bei4 qiao4 nian4 zhu1] (ī催├痌) پيسى;كونجكى چې د شمالى امريكاهنديانو كې د ښكال او ګانى لهپارهع دپيسو په ځاى استعماليږى
[bei4 ke2 lei4] (ī催摸) (لكه كوني كبر);كب يا بل داوبو ژوى چې كلك پوښ ولري