Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责
负担者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 dan1 zhe3] (璽踞) بالکه چي;بنده;پلنډي;پنډي;پېش خدمت;جوالي;چاپلوس;چاکر;چپراسي;چوکر;حاضرباش;حامل;څړى;حمال;حمل کوونکی;خادم;خانه سامان;خدمتګار;ډېپا;ګرا