Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责
负责人 负责任
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 ze2 ren4] (璽砫ヴ) ذمه واري;جوابدهي;الزام;باور;باورى توب;بړانګه;بنګړه;بوج;پلوشه;پېټى;ټټروهنه په غاړه اخيستنه;چارج;ځواب;ډکتوب;ذمت;ذمه;ذمه داري;ذمه وارى;زمنه;سونډ;شاپېټی;شعاع;عهده;عهده More…