Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贡杆 贡物
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 贡杆
[gang4 gan3] (篵膘) (لكه جبل;اړم;اړم);اړمی;استخراجول;بې مغزه;پره هی;جبل;جيولوجي;خريز;دغری;دورسي;رافعه;راکاږل;غړنګ;کښل;ليليه;موټانه;يوه اله چې درافعى په توګه استعماليږى;قبضه;دستګير;حربه;له More…
2. 贡物
[gong4 wu4] (癪) احترام;باج;تعظيم;تکريم;ججه;جزيه;خراج;درناوى;درناوی کول;ستاينه;سلمه;قلنګ;کلنګ;مننه;نمانځنه;تقديم;قدرونه;كلنګ;لمانځنه