Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贿 贿络 贿赂 贿选
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 贿
[hui4] (胳) موک;اغوا کول;بډې;برېت غوړ;بنګه;پاړمه;رشوت;فاسدول;ګارول;باړی;بډه;بډې وركول ◊ [hui4] (胳) موک;اغوا کول;بډې;برېت غوړ;بنګه;پاړمه;رشوت;فاسدول;ګارول;باړی;بډه;بډې وركول
2. 贿络
[hui4 lu4] (胳蹈) موک;اغوا کول;بډې;برېت غوړ;بنګه;پاړمه;رشوت;فاسدول;ګارول;باړی;بډه;بډې وركول ◊ [hui4 lu4] (胳蹈) موک;اغوا کول;بډې;برېت غوړ;بنګه;پاړمه;رشوت;فاسدول;ګارول;باړی;بډه;بډې More…
3. 贿赂
[hui4 lu4] (胳革) موک;اغوا کول;بډې;برېت غوړ;بنګه;پاړمه;رشوت;فاسدول;ګارول;باړی;بډه;بډې وركول
4. 贿选
[hui4 xuan3] (胳匡) رشوتخوري رشوت خوري;بډې;بډي;تطميع;رشوت;رشوتخوري;فساد;بډې اخيستنه;رشوت خوري