Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赋与 赋予 赋闲
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 yu2 ke3 dong4 xing4] (结蒓笆┦) ( په تيره په پوځي چاروكې );برابرول;چمتو كول;سمبالول;تيارول;چمتوكول
[fu4 yu2 shi2 zhi4] (结蒓龟借) رشتيا كېدل;رشتياكول;شته كول;شته كېدل;صورت وركول;هست كول;هستكيدل;پلى كول;عملي كول;عملي كېدل
3. 赋与形体
[fu4 yu2 xing2 ti3] (结蒓蔨) شتون;صورت
4. 赋与精神
[fu4 yu2 jing1 shen2] (结蒓弘) پياوړى كول;ژوندىكول;غښتلى كول;غښتلي کول;قوى كول;قوي کول;تکړه
5. 赋与肉体
[fu4 yu2 rou4 ti3] (结蒓ψ蔨) بڼه وركونه;تجسم;ښکارندوی
6. 赋予
[fu4 yu3] (结ぉ) More…
7. 赋予 ... 特色
(结ぉ ... 疭︹) تشريح كول;دخصوصيت نخښه كېدل;شرحه کول;متصف;تعريفول;توصيف
8. 赋予人性
[fu4 yu3 ren2 xing4] (结ぉ┦) انسانول;سړى كول;مدني كول
9. 赋予元气
[fu4 yu3 yuan2 qi4] (结ぉじ蒩) پر شا ټپول;پرغيرت راوستل;په شوق راوستل;پياوړى كول;تابيا;ترغيبول;تشويقول;تومبار کول;ټپول;جرأت ورکول;روح پكښې پوكل;زړه ور کول;زغردول;زغړل;زغړول;ژوندى كول;شا;(په);ليول More…
10. 赋予免疫性
[fu4 yu3 mian3 yi4 xing4] (结ぉ┦) خوندى كول;مسئول كول
11. 赋予力量
[fu4 yu3 li4 liang2] (结ぉ秖) پله;زور;عصبي قوت دپلو زور;واڼه;وژه;وژی;پی;پاډه
12. 赋予头衔
[fu4 yu3 tou2 xian2] (结ぉ繷晃) (استحقاق;(لكه دملكيت);استحقاق;اواز کول;ايغ;بادرنګ;بلل;جګل;چيغه ور کول;حاضرول;حق;حقوق;څک;حيث;رابلل;راست;راستکار;ږغ More…
13. 赋闲
[fu4 xian2] (结秪) ټوکې کول;خوشى عبث وخت تېرول;معاشقه كول;نازكول;نخرې كول