Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赌博 赌局 赌物 赌运 赌钱
赌运气
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[du3 yun4 qi4] (戒笲蒩) بې پروايي;بې غوري;بېشرمي;بيشکله;پرکن;تصادف;خطر;(په);کې اچول;خطره;زړورتوب;غشک;ګستاخي;ګنډېرن;مهلکه;مخاطره