Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赎买 赎出 赎金
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 赎买
[shu2 mai3] (奴禦) ازادووغده په ځاى كول;بچ کول;بچاوول;بچول;بودۍ;بيا اخيستل;بيارانيول;بيارغول;بياودانول;تجديدول;تندل;تنډل;ټنډل;جاړل;چړول;دګناه او سزاڅخه خلاصول;رغښت ورکول;ږغورل;ژغورل;سرلوړي More…
2. 赎买
[shu2 mai3] (奴禦) توغه
3. 赎出
[shu2 chu1] (奴) توغه
4. 赎金
[shu2 jin1] (奴) ازادول;ايله كول;بونګه;جرمانه وركول;خلاصول;دپيسوپه وسيله خلاصونه;فديه;هغه پيسى چه دبندى دخلاصون دپاره په كار اچول كيږى;وركول;معاوضه;دپيسوپه بدل كې خلاصون;هغه پيسې چې دبندي يا More…