Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赛跑
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sai4] (辽) رقابت كول;رقابت کول;رو يېدل;سيالى كول;مسابقه كول;مسابقه کول;همچشمي کول;ټانټه;ګندي
2. 赛跑
[sai4 pao3] (辽禲) تکم;(نژاد);اصل;الاکول;پركه;پرول;پرېدل;پښت;پښه;په ځغاسته کول;ترپلود ل;ترړه;ترړې More…