Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赤字 赤脚 赤陶 赤露
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 赤字
[chi4 zi4] (í) (په تېره بيا په عايداتو كې);كسر;کسر;کموالی;لږتيا;لږواله;تقليل;كمښت;كمى
2. 赤脚
[chi4 jiao3] (í竲) پښې لوڅې په بيبلې پښې شوې;پښې يبل;پښې ابلې;پښې لوڅ;يبلي;ابل ◊ [chi4 jiao3] (í竲) پښې لوڅې په بيبلې پښې شوې;پښې يبل;پښې ابلې;پښې لوڅ;يبلي;ابل
3. 赤陶
[chi4 tao2] (í吵) سره خاوره;سوربخن رنګ;مټينه خاوره چې لوښى اوكوچنۍ مجسمې ځنې جوړيږي ◊ [chi4 tao2] (í吵) سره خاوره;سوربخن رنګ;مټينه خاوره چې لوښى اوكوچنۍ مجسمې ځنې جوړيږي
4. 赤露
[chi4 lu4] (í臩) (بې وسيلې);(لكه توره له تيكې څخه);(لكه كالى);ابل;ايستلى;برالاکول;بربڼد;بربنډ;بربنډول;بربنډېدل;برسېرول;بې ډوله;بې زيرمې;بې ستره;پرده يورته کول;په ډاګه کول;پوک;پېڅه;پېدا More…