Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
走向 走开 走水 走法 走私 走调 走过 走错
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zou3] (ǐ) اځل;بهونه;بهېدا;بهېدنګ;بهېدنه;بيېدنګ;بيېدنه;بيېده;پوري واته;پوري وتنه;تښتېدنه;تښتېده;تهلکه;توفان;تېرېدونی;تېښت;تيښته;څښتېدلی;څېښتېدنه;څېښتېدونکی;دلداري;دنګنه;ډوبې More…
2. 走向
[zou3 xiang4] (ǐ) صف بندي;قابل قدر
3. 走开
[zou3 kai1] (ǐ秨) ځان ترې خلاصول;رالېښل;سره;(له);تېرول;کډه بارول;کډه تلل;کوچ کول;له سره تېرول;لوښتل;لېږدل;لېشل
4. 走水
[zou3 shui3] (ǐ) اور اخستل;بلېدل;لګېدل;روښانېدل;لمبه;جليا;پلوى موندل;نيول
5. 走法
[zou3 fa3] (ǐ猭) څپاری;ټقار;خړپی;ارومرو;اړيكې;باشکوه;بېسواده;بيمارتوب;پاټكى;پاخپل;پخلا;پخن;پرشېدل;پرمخ;پښه ايښودل;پل اخستل;پوړۍ;پوند غلی;تر پښو لاندې More…
6. 走私
[zou3 si1] (ǐ╬) پټ تېرول;پټ تېرېدل;په غلا تېرېدل;په غلاتېرول;په قاچاق وړفل;ګريزي وړل;قاچاق;قاچاقول;قاچاقي وړل ◊ [zou3 si1] (ǐ╬) پټ تېرول;پټ تېرېدل;په غلا تېرېدل;په غلاتېرول;په More…
7. 走私
[zou3 si1] (ǐ╬) قاچاق;ګوريزي
8. 走私者
[zou3 si1 zhe5] (ǐ╬) تښتوونكى;قاچاق وړونكى;قاچاقبر;قاچاقچي;ګريزي
9. 走调
[zou3 diao4] (ǐ秸) بدل;تقلبي;جعل کاري;جعلي;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رياکار;شلخى;غلط;قلابي;کاذب;کلپ;کمسل;کوټه;ناکوکه
10. 走过
[zou3 guo4] (ǐ筁) اځل;بهونه;بهېدا;بهېدنګ;بهېدنه;بيېدنګ;بيېدنه;بيېده;پوري واته;پوري وتنه;تښتېدنه;تښتېده;تهلکه;توفان;تېرېدونی;تېښت;تيښته;څښتېدلی;څېښتېدنه;څېښتېدونکی;دلداري;دنګنه;ډوبې More…
11. 走错
[zou3 cuo4] (ǐ岿) اندرغپ;بدمذهبه;بې لارې;بې لاري;بېدرکه;بېروه;خطا;ګمراه;لا درکه;لار ورکی;له لارې وتلی;ډډول