Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赶一 赶不 赶兽 赶出 赶去 赶大 赶忙 赶快 赶牲 赶猎 赶紧 赶走 赶路 赶过 赶近 赶进
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gan3] (话) اډر;امر;انجن;ډرېوري;سهيی;فرمايش;ماشين;ډرايوري;سپرلو;سپرېده;ويشته ◊ [gan3] (鱼) اډر;امر;انجن;ډرېوري;سهيی;فرمايش;ماشين;ډرايوري;سپرلو;سپرېده;ويشته
[gan3 yi1 qun2 sheng1 chu4 zhe3] (鱼竤痓) بګۍ والا;ګاډيوان
3. 赶不上时代的
[gan3 bu4 shang4 shi2 dai4 de5] (话ぃ) هېچېرته;هيچېرې;هيچيرته;هيچيرى;هيڅ ځاى;هېچرته;هيچرې
4. 赶兽
[gan3 shou4] (鱼脋) هپه
5. 赶出猎物的人
[gan3 chu1 lie4 wu4 de5 ren2] (鱼聐) مچ بڼک;مچواژی;مچووڼی
6. 赶去
[gan3 qu5] (鱼) پشې;تلخه;کړې;کش
7. 赶大车的人
[gan3 da4 che1 de5 ren2] (鱼ó) ګاډى والا;كګاډيوان
8. 赶忙
[gan3 mang2] (鱼Γ) په بيړه;په چټكۍ;تغند;زر;زر په زر;زرترزره;ژر;سرکنده;غوره ټپه;لنډ په لنډ;پرپر;سرتير;ژرپژر;بې درنګه;بې More…
9. 赶快
[gan3 kuai4] (话е) هلواکوالی;شتاب;المسور;اوبه;اوچتونګ;اوچتېدنه;بېړه;بيړه;تادې;تسريع;تعجيل;تکه تيارکه;تل ته More…
10. 赶牲口的
[gan3 sheng1 kou3 de5] (鱼) بګۍ والا;ګاډيوان
11. 赶猎队
[gan3 lie4 dui4] (鱼聐钉) هپه
12. 赶紧地
[gan3 jin3 de5] (鱼候) په بيړه;په چابكۍ;په چټكى;په يوه ځل;زر;زر په زر;زرترزره;ژر;غوره ټپه;لنډ په لنډ;جلتي
13. 赶走
[gan3 zou3] (鱼ǐ) ( دغاړې او اوږو تر مينځ );(په ما لګه او مرچولړلى);(دتوږلو په ماشين كې);اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;پړتاوول;په اسانۍ ارتېينه;چوپتوب;دغوايى غوښه;دغوښې More…
14. 赶路到天黑的
[gan3 lu4 dao4 tian1 hei1 de5] (鱼隔ぱ堵) په تياره كى را ګير شوى;تاريك;تپ تور;تپه تياره باندې راغلى;تو رتم پر باندې راغلى;جاهل;چوکړ;ړوند;ناپوه
15. 赶过
[gan3 guo4] (鱼筁) اريانول;اوشه;بهارۍ;بوټ وربوزی;پس رسيدل;تر مخ کېدل;تنبو;ديه;سبب;سولونه;ګډېدل;لاندى كول;لوار
16. 赶近
[gan3 jin4] (话) (دمرض);(سره);اسل;اسلول;آماده;آماده کول;امانت;اهل;اېښودل;ايښول;باصحته;باکفايته;بحران;برابر;برابرول;په پښوکول;په سر کول;پور;تندرست;تيار;جوړ;جوړيدونكى;جوګه;چمتو;چمتو تيار;چمتو More…
17. 赶进
[gan3 jin4] (鱼秈) تخته کول;ټکوهل;ټومبل;چخل;چخول;درينګل;زنل;منډل;دبل;داخلېدل