Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跛足
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 跛足
[bi4 zu2] (禵ì) اسکېرلى;ايڼ;بته;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;ترنزکی;جاډنګ;دغځی;رڅ;ړانجا;زبون;سست;ښونګی;شوټ;صوري;ضعيف;كوډ;ګوډ;کراکنډه;کږندی;کړاغند;کړغ;کم More…