Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跨度 跨接
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 跨度
[kua4 du4] (阁) نينګانی;قلاچ;لنګور;ګاړګوزی;ټنډوېک;ګړبوزی;تشه;تشيال;جو;فاصله;فضا;لوېشت;لوېشتول;وجب;ولېشت;نيمګاڼی;اننګ;سوبه
[kua4 jie1 qi4] (阁钡竟) (بلوز);اندرکه;انګيا;جرابۍ;جمپر;دكارګرانواوږدكوټ;راګ;سدرۍډوله اوبدل شوې جامه چه ښځى يىدلمنىسره اغوندې;ګنجی;لمن;ټوپي