Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跪倒 跪垫
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 跪倒
[gui4 dao3] (各) ايخونه;پرزنګنوكېدل;چوکول;چوکېده;چوکيدل;ګونډه كيدل;ګونډه وهل;زنګون لګول;زانو;خې;ګونډه
2. 跪倒
[gui4 dao3] (各) پړمخ والى;تعظيم;څځله;ربړه;ستوماني;سجده;غاړه ايښودنه;كمزورتيا
3. 跪垫
[gui4 dian4] (各乖) ( دپښو دپاره );( نيالى );بالښت;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;ډډۍ;ګدۍ;ګرندی;ګړبوزی;متکا;نالې