Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
路傍 路旁 路的 路程
[lu4 pang2 ting2 che1 chang3] (隔氨ó初) لاس ترې اخستل
3. 路的
[lu4 de5] (隔) تګ لار;تګلوری;خط السير;خط مشى;دسفر پروكرام;يونلور;يونلوری;خط مشي
4. 路程
[lu4 cheng2] (隔祘) پن;ترړه;تېځ;ټاخ;ټپال;ځغاست;ځغاسته;ځغستا;ځغستنه;ځغلېده;زغاست;زغل;زغلېده;سفر;سفرکول;سياحت;سير;طى;له يوه ځاي نه بل ځاى ته تګ;مساپر More…