Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跷跷
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qiao1 qiao1 ban3] (眠眠狾) باڼيچك يا باڼي چغ;ترک;دنګ;دنګېدل;ډيمباچك;غنجرباز;غنجلبيكه;كوزوپاس كېدل;کپان;کړ;ماڼيچغ;منډاچغ;منډيچغ