Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhi2] (怒) ادرم;اډه;اښی;اعشاريه;انسداد;اوش;اېستګا;ايماندار;بس;بس كول;بس كونه;بس كيدل;بس کول;بسېدل;بلوسېده;بناوټ;بند;بندوالى;بندول;بندېدل;بندېدنه;پاتې کول;پارچاوول;پارچاوونه;پارچاوېدل;پرې More…