Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian3] (羁) اسکېرلى;ايڼ;بته;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;ترنزکی;جاډنګ;دغځی;رڅ;ړانجا;زبون;سست;ښونګی;شوټ;صوري;ضعيف;كوډ;ګوډ;کراکنډه;کږندی;کړاغند;کړغ;کم More…
2.
[jian3] (羁) مشکله;مشکلوالی;ښکالوه;آرتسته;آړ;اشکال;بامبيڼ;بنداړ;بندښت;بوخته;بيشکله;پرابلم;تذبذب;ترديد;تنګسيا;توپړ;تودې سړې;حايل;خنډ;دوباره;دوه زړه توب;دوه زړي;ريړ;زړه نا زړه More…