Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
车上 车前 车夫 车床 车胎 车费 车轮 车队
[che1 qian2 cao3] (ó玡) پرهارپاڼه;( زوف );بارتنګ;پرهار پاڼى;تپراڼ;ترپاڼ;جينکټ;روښه;ګزک بوټی;ګزکپاڼې;ګيله;کېله;اسپغول;ګزک پاڼه
3. 车夫
[che1 fu1] (óひ) ارابه كشوونكى اّس;ارابه لرونكى;څرخ لرونكى;څرخوونكى
4. 车床
[che1 chuang2] (ó) دخرادۍ ماشين;دكلالي څرخ دچړو او چاكو ګانو دتيره كولو څرخ;خراد;رچ
5. 车胎
[che1 tai1] (ó璍) ټاير;ټېر
6. 车费
[che1 fei4] (ó禣) ارګانه;باړه;برخه اخيستل;په سفر تلل;ختل راوتل;خواړه;خوراک;خوراکه;خوراکي مواد;خورومه;روزي;زرۍ;سړې تو دې ګالل پيښيدل;سفرکول;شومل;شومه;شومه كول;طعام;غذا;غذايي More…
7. 车轮
[che1 lun2] (ó近) (شترينګ);(ولكه);ارابه;اربه;اشترنګ;الوتونکی;بايسكل;تاوېدل;تولول;جلو;جولا ګاډى;چورلېدل;څرخ;څرخ خوړل;څرخکې خوړل;څرخول;څرخېدل;داور لوبې څرخ;ددولتي يا صنعتي ادارې څرخ;دربړو لو More…
8. 车队
[che1 dui4] (ó钉) په موټروياموټرسايكلوبدرګه