Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 转动
[zhuan4 dong4] (锣笆) بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ More…
2. 转动
[zhuan3 dong4] (锣笆) ګنګس;اړول;بدلول;بدليدنه;برج;بڼه وركول;بې ځايه كول;بېرته راتلل;په بل مخ اړول;په شاكول;پېر;پېره;پېڼه;پيره;پيښه;تاوول;تاوېدل;تاويدنه;ترجمه كول;ترله More…
3. 转动曲柄
[zhuan3 dong4 qu1 bing3] (锣笆Ρ琡) هنډل;آرزومندي;انډل;تخڼک;خورمنځ;دموټر يوه پرزه چه پيچ پېچ ده او داوسپنى په ميل پورې نښتې او مشا ين خو ځوى;رغبت;طلب
4. 转变
[zhuan3 bian4] (锣跑) (له يوه حالت نه با حالت ته);اړونه;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;تحول;تسعير;تصرف;تغير;كرزونه;تطور;دين بدلونه;له دينه اوښتنه
5. 转弯
[zhuan3 wan1] (锣舠) ګرزول;څرخېدل;پير
6. 转来转去
[zhuan3 lai2 zhuan3 qu4] (锣ㄓ锣) اخوادې خواګر ځيدل;ايله ګرځېدل;ايله ګردي;بډګي;بړوالي;بې مقصده ګرځيدل;خوشي ګرځيدل;دربدري;ګچولي;کوڅه ګردي;لالهانه ګرځيدل;څوسېدل;څوس
7. 转的
[zhuan3 de5] (锣) ناقل
8. 转让
[zhuan3 rang4] (锣琵) ( لكه كور يا وظيفه );( لكه ميراث );ابلاغول;انتقال;انتقالول;انتقالېدل;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;بدليده;پاتې كيدل;تاجيل;تبديل;تبديلول;تبديلي;تعطيلول;تېرول;ټاپه More…
9. 转送
[zhuan3 song4] (锣癳) ( لكه كور يا وظيفه );( لكه ميراث );ابلاغول;انتقال;انتقالول;انتقالېدل;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;بدليده;پاتې كيدل;تاجيل;تبديل;تبديلول;تبديلي;تعطيلول;تېرول;ټاپه More…