Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迅速
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 迅速
[xun4 su4] (ǔ硉) (لكه خوب);(لكه رنګ);ارمتى;ارمتی;انټر;بروټی;بوڅېدل;پوخ;توند;تېز;ټينګ كلك;جلت;چابک;چاخ;چالاک;چټك;چټک;چست;ځغلند;خوشاله ورين;دروند;روژه;روژه More…
[xun4 su4 sheng1 zhang3 de5] (ǔ硉ネ) ګوبلکه;پرمېړه;کوبلکه;مرخېړی;پوڅکۍ;کراړۍ;پرپېړه;پوځكى;تښتېدل;تور More…