Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
运作 运动 运河 运算 运行 运货 运费 运输 运送
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yun4] (笲) ( لكه بار );( له خوښي يا غم څخه );بارکښي;بيخوده كول;بيخودي;بيده كول;بيسدي;ترانسپورت;ټرانسپورټ;چلن;چلند چوپړ;چلول;چلونه;حمل;حمل More…
2. 运作
[yun4 zuo4] (笲) ( دخبرې );امستل;بهير;پنسړی;پڼسی;پويل;پېرل;پېيل;پيرل;تار;تېرول;چخکی;چوړى;څپاڼ;رخه;ريښه;سپڼسى;سپڼسی;كرښې;کخی;لام;لړۍ;ليكي;مرغلين;رشته;مشی;ترديف;مرانده;ننه ايستل
3. 运动物体
[yun4 dong4 wu4 ti3] (笲笆砰) افادوي;جارو;خوځند;خوځنده;خوځېدونکی;ښورند;ښورنده ژربدلېدونكى;ښورېدونکی;سوڼ خېل;طول;ګرځنده;ګرزاند;ګرزند;کوچۍ;کوچى;متحرک;منقول;حرکاتي;محتمل;سيار;ژوندی
4. 运河
[yun4 he2] (笲猠) کانال;(پ);جر;داوبو لګولو واله;مجرا;ناله;نهر;واله;وله;يورګ چه دحيواناتو او يا نبا تاتو په جسم كې مايعات تېروى;يوه لويه واله په تېره چه بېړۍ پكښي چليږى;کنال;کاټياله;اراخ
5. 运算
[yun4 suan4] (笲衡) درياضي;رياضي
6. 运行
[yun4 xing2] (笲︽) (اصط);(لكه دهګۍ زړ اوسپين);ابتر;احساس;اخښل;اښکل;اغښل;آهن چادر;اوسکارل;باټ ورکول;باغي کېدل;برف کوچ;بند;بې تابي;پارول;پارونه;پړه;پښېمانتوب;په احساساتو راوستل;پيڅ پورته More…
7. 运行
[yun4 xing2] (笲︽) برحال;عملياتي;فاعلي;حرکاتي;جګړيځ;چلان;حربي
8. 运行状况
[yun4 xing2 zhuang4 kuang4] (笲︽猵) فاعليت
9. 运货汽车
[yun4 huo4 qi4 che1] (笲砯═ó) ټرک;چکله موټر;ګاډى;لا ري;لارۍ;لوى باروړونكى موټر;موټر;لاري
10. 运费
[yun4 fei4] (笲禣) ارګانه;باړه;برخه اخيستل;په سفر تلل;ختل راوتل;خواړه;خوراک;خوراکه;خوراکي مواد;خورومه;روزي;زرۍ;سړې تو دې ګالل پيښيدل;سفرکول;شومل;شومه;شومه كول;طعام;غذا;غذايي More…
11. 运输工具
[yun4 shu1 gong1 ju4] (笲块ㄣ) (عراچه);اربه;بارکښي;ترانسپورت;چلن;چلند چوپړ;حمل;حمل ونقل;قباله;ناقله;نقليات;نقل
12. 运送者
[yun4 song4 zhe3] (笲癳) بارکښ;بارکښي;باروړونکی;ترانسپورت;چپر;چلن;چلند چوپړ;چلوونکى;چلوونکی;حمل;حمل ونقل;خرى;طياره وړونکي;قاصد;وړونكى;يو سړى يا شركت چه دمال وړ لو وظيفه_پرغاړه اخلى;مزدور