Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迟到 迟早 迟滞 迟疑 迟迟 迟顿
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 迟到
[chi2 dao4] (筐) (لكه فصل);ايسار;بيرته پاتې شوى پا سينه;ټال شوى ځنډيدلى;ځنډنی;يا كشرى
[chi2 dao4 de5] (筐) (لكه فصل);ايسار;بيرته پاتې شوى پا سينه;ټال شوى ځنډيدلى;ځنډنی;يا كشرى
3. 迟早
[chi2 zao3] (筐Ν) زر;تېر و بېر;ځنډ
4. 迟滞
[chi2 zhi4] (筐孩) ستناو;مماطله;توقيف
5. 迟滞的
[chi2 zhi4 de5] (筐孩) ستناو;مماطله;توقيف
6. 迟疑
[chi2 yi2] (筐好) بړنګېدل;زړه نازړه كيدل;متردد كېدل;ستاره;وسواس;تردد;تامل
7. 迟迟
[chi2 chi2] (筐筐) ناوخته کېدل;ډيلېدل;ځنډېدل;ډيل;ناوخته
8. 迟顿
[chi2 dun4] (筐箉) اېله;بجړا;برند;بلاوهلی;بېځنځه;بېروحه;بېګړا;بېکاره;پر كاله;پوخله;پېړمن;ټمبل;ټنبل;ټيس پيس;جړامبو;جونګړ;ځانځومړی;خړه هوا;خشره;دېشين;سست;سوړپوړ;شاړې More…