Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逆向 逆境 逆戟 逆来 逆温 逆的
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ni4] (癴) الوړی;پرڅټ;پرشا;چپه;سرچپه;ستخ;پستنه
2. 逆向
[ni4 xiang4] (癴) الوړی;پرڅټ;پرشا;چپه;سرچپه;ستخ;پستنه
3. 逆境
[ni4 jing4] (癴挂) اندېر;بدبختي;بدساعت;بدقسمتي;بدمرغي;بدنصيبي;بده ورځ;بوساړه;بې بختي;بېنوايي;تنګسه;تنګسيا;تودې سړې;څاڼی;ديدنۍ;شامت;شقاوت;فلاکت;کانه
4. 逆戟
[ni4 ji3] (癴磚) ادم کش;آدمکش;خونخوار;خونړى;خونکار;خوني;سورلاسی;قاتل;وژونكى;وژونکی;وژونی;کشونده
5. 逆来
[ni4 lai2] (癴ㄓ) سرچينې ته ور نيژدې;سرچيني ته څېرمه;سرچيني ته نږدې;کونسل خانه
6. 逆温
[ni4 wen1] (癴放) اړونه;بدلونه;پرځونګ;پرځېدنګ;خبا
7. 逆的
[ni4 de5] (癴) ;منفي