Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逋逃
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 逋逃
[bu1 tao2] (足発) پراري;پناهګزين;تښتېدلى موقتى;څښتېدلی;څېښتېدونکی;داسى موضوعاتو ته منسوب چه موْقتى دلچسپى لرى;ژر تيريدونكى;عارضى;فرارى;مفرور;تښتېدلى;فراري
[bu1 tao2 sou3] (足発昧) تېښتي ځای;بست;(سيو);التجا;امن ځاى;انزوا;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;تقاعد;ژغورځاي;سرپنا;سرپناه;سيب;سيله;شوو;ګوښه والی;کور ناستی;کورناسته;ملجا;ننواته;ننواتی;ژغورځای;امن More…