Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
逗号 逗点 逗遛
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 逗号
[dou4 hao4] (硆腹) ويرګل;کامه;(;);اعشاريه;تړونۍ;چپه واو;دغه;عشاريه;كامه;نښه چه جملې او كلمي سره بيلوې;ويرګول;سکته
2. 逗点
[dou4 dian3] (硆翴) ويرګل;کامه;(;);اعشاريه;تړونۍ;چپه واو;دغه;عشاريه;كامه;نښه چه جملې او كلمي سره بيلوې;ويرګول;سکته
3. 逗遛
[dou4 liu4] (硆豢) اړيمار;پښه نيولئ;مطول;مديد