Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
速度 速行 速记
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 速度
[su4 du4] (硉) (په ژوند;(په ژوند لاره;بېړه;پرمختګ;پېشروي;پېشه;ترقي;حرفه;دژوند لاره;دل سرده;رشته;سير;طى;كار كى);کسب;مسلك;منډه
2. 速行
[su4 xing2] (硉︽) کان;(هغه نى وزمه بوټى چې بوريا تري جوړيږي);الا;الا کول;اوښتل;باولل;برتي کول;بريد;بهېر;بوس;بيروبار;بيړه;بيړه كول;په چټكۍ تلل;تادې;ترپله;تعجيل;تکه تيارکه;تل ته More…
3. 速记员
[su4 ji4 yuan2] (硉癘) تېز ليکونکی;چټك ليكونكى