Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huan4] (躆) (لكه خبره دخولې نه);اځبی;بچ كېدل;پراري;تښتېدل;تښتېدنه;تښتېده;تښل;تښول;تېرايستل;تېرول;تېښت;تېښته;تېښته كول;تيښته;ځان بچول;څښتېدلی;ځغاست;څېښتېدل;څېښتېدنه;دانګنه;دنګل;دنګنه;دنګېدل;دوې More…