Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遍号
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bian4] (筂) هنګام;ګرای;اهوړ;بجه;بيدو;پرسور برابرول;پلا;ټايم;ټيك More…
[bian4 hao4 ma3] (筂腹絏) نمبر;( § حساب );پنځلس;پينځلس;تعداد;حسابول;څومره توب;څومره والی;خاشه;رقم;شپږ;شمار;شمارل;شماره;شمېر;شمېرل;شمېره;شمېره اېښودل;شمېره More…