Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
遥遥
2. 遥遥
[yao2 yao2] (换换) ادوی;بېل;په بېلو بېلو برخو;په جلا ډول;په يو ازي صورت;تارپه تار;جدا جدا;جداګانه;جلا;چپ له . . . څخه;ځان په ځان;ځان ځان له;ځان ځانته;ځانله;ځانله More…