Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
重印 重合 重回 重复 重大 重开 重拍 重捆 重新 重现 重获 重要 重视 重蹈 重返 重量
重返
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 重返
[chong2 fan3] () احضار;اداكونه;استرداد;اعاده;برطرفول;بېرته تګ;بېرته راتلل;بېرته ورکول;بيا اداكول;بياليږنه;بياليږنه ياراوړنه;بيان نامه;بيرته استول;پربل مخ اړول;په بدله كى;په عوض كى;په ونج More…