Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
量大 量纲
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[liang4] (秖) (كمى);څومره توب;څومره والى;کمي;کمیتي;مقدارى;مقداري
2.
[liang2] (秖) کللتوب;کلنه;هند;( چه دمقصد لاس ته راوستلو د پاره وي );اصولنامه;اقدام;اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه ګيري;اندازه کول;اندازه کونه;اندواره;اوږی;ايين;برآوردول;پر More…
3. 量大
[liang4 da4] (秖) اټمبار;اډی;ارت;ارت بيرت;اشغالګر;اندوکندو;بالاحصار;برداره;بولک;پراخ;پړوند;پړونډ;پسورور;پلن;پلونډ;پنډ;په غوښو More…
4. 量纲
[liang4 gang1] (秖乎) (اوږدوالى;اندازه;اهميت;بعد;پرپړوالى);چغله;حجم;سوروالى;لوى والى;بوج;قدر;بُعد;پلنوالى اوسور)