Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鉴定 鉴赏
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 鉴定
[jian4 ding4] (懦﹚) اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;ارزښت ټاكنه;اندواره;براورد;برآورد;بيلان;بيلانس;بيه ايښودنه;تخمين;جاج;سټاله;سنجش;سنجونه;قميت اټكلونه
[jian4 ding4 ren2] (懦﹚) ازمايونکی;ازمييونكى;پلټونكى;پوښتونکی;شنونکی;شيندونکی;ګروېږونکی;ګروېږونی;مفتش;ممتحن;قابض
3. 鉴赏力
[jian4 shang3 li4] (懦洁) الوېښ;بادامه;بلغار;تندباد;سهارنی باد;سيلۍ;شمال;شیرم;هيجان;چپه