Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
针剂 针对 针法 针织 针锋 针鼻
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 针剂
[zhen1 ji4] (皐警) انجکشن;پېچکاري;تزريق;چيچنه;زرق;ستن;ستن لګونه;پېچکاري پېچ کاري
2. 针对
[zhen1 dui4] (皐癸) ; contrarily
3. 针对性
[zhen1 dui4 xing4] (皐癸┦) لاسته;اجرا;اجرا کونه;اداره;اداره کونه;استقامت;آمريت;انترکتیک;پلو;ترسره کونه;تعليم;تعليمات;جهت;چارچلونه;چلونځی;چورلېځی;چورليځ;حس;حواس;څورلېځی;خوا;درس More…
4. 针对的
[zhen1 dui4 de5] (皐癸) متوجه;محکوم
5. 针法
[zhen1 fa3] (皐猭) لودره;چړکه;ټکټکه;پڅه;(كوك);بخۍ;بخۍ وهل;برېښ;بېزل;ټك;ټك وهل;ټک;چخل;چوخل;چوخول;چوړ;چيچل;چيخل;څريکه;څړکه;څړيكه;روغول;سلماني;غڼياسه;فصلي;ګنډل;ګينده More…
6. 针织
[zhen1 zhi1] (皐麓) ( لكه دهډوكو );اوبدل;اودل;اوول;پتلېزول;پېرل;تړل;جوختول;غوټه كول تندى تريوول;کاڅل;وبدل;وودل;وول;يوځاى وده كول
7. 针织业
[zhen1 zhi1 ye4] (皐麓穨) اوږدې جرابې;دجرابو او نورو او دلو شيانو پلورنځى
8. 针锋相对
[zhen1 feng1 xiang1 dui4] (皐網癸) بدل اخيستل;غچ اخيستل;ورته كار كول
9. 针鼻儿
[zhen1 bir2] (皐惑ㄠ) سپم;سوم