Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钓钩
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[diao4] (敞) ګنج;بڼه;تمايل;ټاټوالی;جنبه;ځوړ;څوړتوب;ځوړتيا;ځوړه;ځوړوالی;څوړوالی;ځوړول;څوړول;ځوړېدل;ځوېړ;خمول;رکوع;زاويه;سرځوړه;سيخول;شوه توب;عطف;كږ More…
2. 钓钩
[diao4 gou1] (敞筥) خنجک;نرګوښ;قلابه;نوښخ