Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

2.
[dun4] (秝) اړين;اسکېرلى;انځور;ايڼ;بته;بوزي بنده;بې ځواکه;بې ذوقه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;بېروحه;بېړا;پټوخ;پڅ;پڅ بى عقل;پرېړ;پړاخ;پلن;پله More…
3.
[dun4] (秝) ګوټوالی;پڅوالی