Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钻头 钻子 钻孔 钻机 钻的 钻石 钻研
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 钻头
[zuan1 tou2] (苝繷) (په برمه);برغو;برمه;برمه کول;پلېتکه;پليته;تمرين;تېڅکی;تېڅنه;تېڅۍ;څورلی;خامتا;رمبه;سمبۍ;ښوڅنۍ;سورى كول;قواعد;ګروس;کلوښته;کوايت;مته;مشق;مشق وتمرين كول دتخم دشند لو More…
2. 钻子
[zuan4 zi5] (苝) برېک;پاټکی;پارچه;پلېتکه;پليته;تکه;توکرکى;توکری;ټوټه;چنډه;دملونى وسپنه چه داس په خوله كى وى;ښونګ;ګرمت يا پرمى More…
3. 钻孔
[zuan1 kong3] (苝ふ) برمه کاري;تېڅنه
4. 钻孔
[zuan1 kong3] (苝ふ) تېڅل;ځنل;ښوڅل;سوري کول
5. 钻孔器
[zuan1 kong3 qi4] (苝ふ竟) (لكه لرګى يا فلز چه اره شوى يا بر مه شوى وى);(لكه دارې);پره;دموټر غږ;زيږوالى;غاښونه
6. 钻孔机
[zuan1 kong3 ji1] (苝ふ诀) (په برمه);برغو;برمه;برمه کول;پلېتکه;پليته;تمرين;تېڅکی;تېڅنه;تېڅۍ;څورلی;خامتا;رمبه;سمبۍ;ښوڅنۍ;سورى كول;قواعد;ګروس;کلوښته;کوايت;مته;مشق;مشق وتمرين كول دتخم دشند لو More…
7. 钻机
[zuan4 ji1] (苝诀) برېک;پاټکی;پارچه;پلېتکه;پليته;تکه;توکرکى;توکری;ټوټه;چنډه;دملونى وسپنه چه داس په خوله كى وى;ښونګ;ګرمت يا پرمى More…
8. 钻的
[zuan4 de5] (苝) (هندسه);الماس;الوبل;اوول;برېښند;برېښندوکی;تزنېدل;تېغون;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;څلورنيم پونته حروف;ځلېدونکی;خشت;خوشه چين;رڼا کوونکی;روښان;روڼ;لوزې;لوزي;معين;هيرا More…
9. 钻石
[zuan4 shi2] (苝ホ) (هندسه);الماس;الوبل;اوول;برېښند;برېښندوکی;تزنېدل;تېغون;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;څلورنيم پونته حروف;ځلېدونکی;خشت;خوشه چين;رڼا کوونکی;روښان;روڼ;لوزې;لوزي;معين;هيرا More…
10. 钻研
[zuan1 yan2] (苝) بغره;(نغم);پټېدل;سرنګ;ښوڅه;سورى;سورى جوړول;غار;غارګوړی;غلي کېدل;کنډر;لغم;لغم وهل;لكه دمزى);نغم;نقب;ټپګی;سوړه;سوری