Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈
铺地板 铺地石
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pu1 di4 ban3] (綫狾) تبڼۍ;تګۍ;(بيړۍ ته);(په تيره پيه دډوډۍ);(دبېړۍ);اړخ;اړخ ته ورنژدې كېدل;انجمن;انځور;بند و بست;بورډ;پره;پن;پند;په دړو پو More…
[pu1 di4 shi2] (綫ホ) نجتنه