Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈
铺摊
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 铺摊
[pu1 tan1] (綫舥) ارت بيرت;الغچول;پلنول;ترانتی;ترېيل;تلغ;چچ وهل;څپل;څپول;شوارول;غځول;غځېدلی;غزيدلی;غوړول;ګړواز;کميسيون;ويړ;شوار;مبسوط;پهېلول;ستل;هوارول