Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
销售
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 销售
[xiao1 shou4] (綪扳) اغفالول;پرولل;پلورل;پلورل کېدل;تېرايستل;تېريستل;ټغل;حاضرېدل;خرڅول;خرڅېدل;خطا ايستل;داخيستونكى پيړاكول;دروهل;دورهېيل;راكړه وركړه كول;ربلول;ښوهول;قبلول;قبولول;معامله More…