Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锤子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chui2] (埋) څټکی;څوټک;چکش;اسونی;په سوټک وهل;چټك;چکښ;څټك;څېټۍ;څيرګۍ;سټك;سټک;سوټک;غيرقابل تحمل;مترکه;آهن کوب;څټک;بغدر;پنډ;ټکول
2. 锤子
[chui2 zi5] (凌) څټکی;څوټک;چکش;اسونی;په سوټک وهل;چټك;چکښ;څټك;څېټۍ;څيرګۍ;سټك;سټک;سوټک;غيرقابل تحمل;مترکه;آهن کوب;څټک;بغدر;پنډ;ټکول