Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锯开
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ju4] (亏) څړه خشمه;اره;اره كول;اره كيدل;اره کول;چېرۍ;څره;څرۍ;څړه نازه;څيرۍ;د هوښيارانو خبرى;كره وينه;متل;مقوله
2. 锯开
[ju1 kai1] (亏秨) څړه خشمه;اره;اره كول;اره كيدل;اره کول;چېرۍ;څره;څرۍ;څړه نازه;څيرۍ;د هوښيارانو خبرى;كره وينه;متل;مقوله