Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[e4] (令) (ږغ);(شى);(مو);اخر;آخر;ارمتى;انتها;انجام;اوږداندى;باټول;بادپښی;باريک;بدغونی;بريښنده;بړند;بوټ;بوج;بې اغېزې;بيدو;پاک;پای;په تېره ګوګه;په داسې ږغ سندرې ويل چې نيم قدم ترنورو لوړوى;په هګۍ More…