Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
镇痛
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chen1] (絈) برچېدل;برګېدل;بړچ وهل;بړچېدل;په تاو کې کېدل;په غوسه کېدل;په قارېدل;ترله وتل;تريخېدل;تزنېدل;خپه کېدل;خښمېدل;خشمېدل;خوابدي کېدل;ډډېدل;قارېدل;(په);قهرېدل;مرورېدل
[zhen4 tong4 ji4] (马礹警) دردغلى كوونكى دارو;كرارونكى دوا;مسكنه دوا