Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hao4] (骂) اراک;الوبل;بديهي;برېښن;برېښند;برېښندوکی;بشاش;بصير;بنوښ;بود;بېدار;پاميالي;تېغون;جلبلي;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلبلي;ځلېدونکی;ځيرك;ځيرک;خندا;(د);وړ;خنداوو;خندنی;خنده More…
2.
[hao4] (骂) More…
3.
[gao3] (骂) کولنګ;کواړی;اجل 
;انتخاب;او وهل;اوڼل;برمه کول;پارول;پاكول;تېڅل;ټولول;ټومبل;چخل;چخول;چوخل;چوخول;چول;چوڼنه;چيچل;چيخل;څرمن ايستل;ځنل;څوکرېيل;څيرل;خوښه;دسه تارد تارونو More…