Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闩上
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shuan1] () اجوتول;پتلېزول;پورې کول;تثبيتول;تړل;ټومبل;ټونبل;جوختول;غوټه اچول;غوټې اچول;غورسول;كلكول;ګنډه کول;كولپول;کلکول;نښلول;مربوطول;ټينګول
2. 闩上
[shuan1 shang4] () تمچو;کليدان;کولپک;(امر);(په تيره درخولرونكى);(دټوكر);(ددروازى);(غلبيل كول);(لكه دبريښنا);بچ کېدل;بلوټ;پرويزل;پرېدل;پړك;پښه ايستل;پښې More…