Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian4] (盯) ( درز;چاك );چاود;چوله هغه واټن چه دڅنګ پرڅنګ شيانوترمينځ موجودوى
2.
[jian4] (盯) ادوی;برخې برخې کول;بېل;بېلابېل;بېلول;بېلېدل;بيلتون;بيليدل;په څنګول;پېژندل;تجريدول;تجزيه كول;تجزيه کول;تجزيه کېدل;تقسيمول;ټولول;جدا;جدا کول;جدا کېدل;جلا;جلا More…
3.
[xian2] (盯) اېله;بجړا;برند;بړانجا;بې ارزښته;بې اساسه;بې ثباته;بې فايدې;بې فعاليته;بې كاره;بې ګټې;بې نتيجې;بېځنځه;بېګړا;پراته;پرو;پوخله;پېړمن;ټمبل;ټمبوس;ټنبل;ټيس More…
4.
[xian2] (秪) لايۀ;سړه;خلاص
5. 闲暇
[xian2 xia4] (盯穠) دتفريح وخت;فارغه وخت;فراغت;فرصت;وزګارتوب;وزګارتيا;فارغ
6. 闲混
[xian2 hun4] (盯睼) بى ځايه وخت تيرول;ټاليدل;څکول;ساته پاته كيدل;کشول
7. 闲渡
[xian2 du4] (秪寸) اوږمکه;اوږمکۍ;اوږمۍ;اونګۍ;بې هدفه ګرځېدل;ترسېری;تندره;د اسمان پېغله;د اسمان ناوې;سپنګۍ;سپوږمکۍ;سپوږمۍ;سېټيلايټ;سياره;غرېو;قمر;مياشت;نامعلومي خواته كتل;وزمکه;ونګۍ;مهتاب
8. 闲空
[xian2 kong4] (秪) دتفريح وخت;فارغه وخت;فراغت;فرصت;وزګارتوب;وزګارتيا;فارغ
9. 闲荡
[xian2 dang4] (秪亢) اوږمکه;اوږمکۍ;اوږمۍ;اونګۍ;بې هدفه ګرځېدل;ترسېری;تندره;د اسمان پېغله;د اسمان ناوې;سپنګۍ;سپوږمکۍ;سپوږمۍ;سېټيلايټ;سياره;غرېو;قمر;مياشت;نامعلومي خواته كتل;وزمکه;ونګۍ;مهتاب
10. 闲话
[xian2 hua4] (盯杠) چوک چوکه;زاغزوغي;پرګويي;انګازه;انګازې اچول;اوازه;اونی;بک بکی;بې اساسه خبرې;بې اساسه شايعات خپرول;پرګوی;څټ مرۍ;ږبۍ;شايعه;شموتو;غيبت کول;ګپاوو;ګړبو;کړپند;مواسه;سخن More…