Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tian2] (迈) درستول;پړسول;پنځول;راګيرول;برجق
2.
[tian2] (迈) غړمبى;غوڼه;اليکين;بويول;چيتېدنه;دشاسيټ;دګاډۍ دشا چوكۍ;دګل;ډوګول;زمزمه;سر پرې خلاصېدل;سر خلاصېدل;غرپر;غرو پش;غړ مبيدل;غړمبا More…