Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻挠 阻挠议
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zu3 nao2 yi4 shi4] (几某ㄆ) (اصط);(امر);(شلو مبو);بې ځايه مدا خله كول;په بې ځايه خبرو دشورا وخت ټالول;ټالوونكى;دتر وو;مچ;;دخبرو د اوږدولو له لارې دلايحې دتصويب ځنډول;دلايحوپه منظورۍ كې خنډ More…